வேலை வாய்ப்பு

இலங்கையில் அரச வேலைவாய்ப்பு

மனித உரிமைகள் அலுவலர் – தரம் III பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்பு -2024

இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு.

தகுதி உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

May be an image of text

May be an image of ticket stub, blueprint and text that says "பொருத்தமானவர்களைத் தெரிவு செய்யும்போது. விண்ணப்பதாரி நேர்முகப் ரட்சையின்போது பெற்றுக்கொண்ட புள்ளிகள், விண்ணப்பதாரியால் கோரப்படும் சேவை மற்றும் கவனத்திற்கொள்ளப்பட்டு நிலையம் தயாரிக்கப்படும். மொத்த (மொழி டகத்திற்கமைய) சிங்களம் தமிழ் கொழும்பு நலைமை அலுவலகம் வவுனி 2 யாழ்ப்பாணம் திருகோணமலை கல்முனை 0 0 மன்னார் இரத்தினபுரி புத்தளம் மொத்தம் 0 மேலே குறிப்பிடப்பட்ட பிரகாரம் தகைமைகளைப் பெற்றுக்கொண்டவர்கள் மனித உரிமைகள் அலுவலர் தரம் III இற்கு வருட தகுதிகாண் காலத்திற்காக நிறைவு தகுதிகாண் உறுதிப்படுத்துவதற்கு நடவழிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். பதவிக்குரித்தான் பதவியுயர்வு மற்றும் ஏனைய அனுகூலங்கள் மனித உரிமைகள் அனவலர் பதவிக்குரிய ஆட்சேர்ப்பு நடைமுறைக்கமைய மேற்கொள்ளப்படும். கீழ் குறிப்பிடப்படும் படிவத்திற்கமைய A4 தாளில் தயாரித்துக்கொள்ளப்படும் விண்ணப்பங்களை 2023/11/21 திகதிக்கு முன்னர் கடைக்கக்கூடியவாறு செயலாளர். இலங்கை மனிச உரிமைகள் ஆணைக்குழு. இலக்கம் ஆரவு மெல் மாவத்தை, கொழும்பு04 எனும் முகவரிக்கு தபாலில் அனுப்புதல் வேண்டும். செயலாளர் இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு. 2023. 20"

(Visited 4 times, 1 visits today)

Avatar

SR

About Author

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

வேலை வாய்ப்பு

இலங்கை மத்திய வங்கியில் வேலைவாய்ப்பு – இளைஞர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

  • September 27, 2023
இலங்கை மத்திய வங்கி முகாமைத்துவ பயிற்சியாளர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பை அறிவித்துள்ளது. 30 வயதுக்குட்பட்ட இளைஞர்கள் குறித்த வெற்றிடத்திற்கு விண்ணப்பிக்க முடியும். விண்ணப்பதாரர் ஒரு போட்டிப் பரீட்சையை எதிர்கொள்வதுடன் ஒன்று
வேலை வாய்ப்பு

இலங்கை மின்சார சபை, பெற்றோலிய கூட்டுத்தாபனத்தில் பதவி வெற்றிடங்கள்

  • September 28, 2023
இலங்கை மின்சார சபை (CEB) மற்றும் இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம் (CPC) ஆகியவற்றிற்குள் தற்போது 4,000 க்கும் மேற்பட்ட பதவி வெற்றிடங்கள் காணப்படுவதுடன், இது அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஊழியர்களின்

You cannot copy content of this page