வட அமெரிக்கா வணிகம்

கனடாவில் மாதாந்த வீட்டுக்கடன் செலுத்தும் தொகை 40 விகிதம் அதிகரிக்கும்-கனடிய மத்திய வங்கி

  • May 18, 2023
  • 0 Comments

Photo Credit: Bank of Canada மாறக்கூடிய வட்டி விகிதத்தை தற்பொழுது செலுத்திக்கொண்டு இருக்கும் வீட்டுக்கு கடன் பெற்றவர்கள் வரும் மூன்று வருடங்களில் 40 விகிதம் அதிகரிக்கும் என்றும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட வட்டி விகிதத்தை செலுத்துவபர்கள் 20 இல் இருந்து 25 விகிதம் வரை செலுத்துவார்கள் எனவும் கனடிய மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது. இந்த ஒப்பீடு ஆனது 2022ஆம் ஆண்டு மாதாந்தம் கட்டும் தொகையை ஒப்பிட்டு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்கா மற்றும் சுவிஸ் போன்ற நாடுகளில் பல வங்கிகள் மூடும் […]

You cannot copy content of this page

Skip to content