அறிந்திருக்க வேண்டியவை இந்தியா

இந்தியாவில் நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள 100 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள்

அறிந்திருக்க வேண்டியவை

உலக பெருங்கடல் தினம் இன்று! அறிந்திருக்க வேண்டியவை

  • June 8, 2023
அறிந்திருக்க வேண்டியவை

ஓய்வில்லாமல் இயங்கும் இதயம் – பலரும் அறியாத அறிவியல் உண்மைகள்

  • June 5, 2023
அறிந்திருக்க வேண்டியவை

மனிதர்களை போன்றே உரையாடும் திறன்மிக்க ரோபோ – மனிதர்களை கட்டுப்படுத்தும் அபாயம்

  • June 3, 2023
அறிந்திருக்க வேண்டியவை

Disease X என்றால் என்ன? அறிந்திருக்க வேண்டியவை

  • June 1, 2023
அறிந்திருக்க வேண்டியவை

2030ஆம் ஆண்டில் மனிதர்கள் நிலவில் வாழ வாய்ப்பு?

  • May 30, 2023
அறிந்திருக்க வேண்டியவை

வயதானவர்களுக்கு நினைவாற்றல் இழப்பைக் குறைக்க உதவும் வழியை கண்டுபிடித்த ஆய்வாளர்கள்

  • May 27, 2023
அறிந்திருக்க வேண்டியவை

வீட்டிலிருந்தே வேலை செய்யும் தம்பதிகளின் அனுபவம் தொடர்பில் வெளியான தகவல்!

  • May 25, 2023
அறிந்திருக்க வேண்டியவை

அர்த்தமற்ற கோபத்தால் காத்திருக்கும் ஆபத்து பற்றி தெரியுமா?

  • May 24, 2023
அறிந்திருக்க வேண்டியவை

இன்று உலக ஆமைகள் தினம் – அறிந்திருக்க வேண்டியவை

  • May 23, 2023