கருத்து & பகுப்பாய்வு

10 நாட்களில் பூமியை நோக்கி வரும் 5 சிறுகோள்கள் – நாசா வெளியிட்ட...

  • July 7, 2024
கருத்து & பகுப்பாய்வு

கரு உருவாகுவதற்கான முதல் நிகழ்வை கண்டறிந்த விஞ்ஞானிகள்!

  • July 4, 2024
கருத்து & பகுப்பாய்வு

உலகின் மிக ஆழமான நன்னீர் குகை : ஆய்வாளர்களுக்கு காத்திருந்த அதிர்ச்சி!

  • July 3, 2024
கருத்து & பகுப்பாய்வு

சிறிய மீன்களை உட்கொள்வதால் புற்றுநோய்க்கான ஆபத்தை குறைக்கலாம் : ஆய்வில் வெளியான தகவல்!

  • July 1, 2024
கருத்து & பகுப்பாய்வு

உலகின் மிகவும் வாழக்கூடிய நகரங்களின் பட்டியல் – முன்னணி இடங்களில் ஐரோப்பிய நகரங்கள்

  • July 1, 2024
கருத்து & பகுப்பாய்வு

மருந்துகளை நீண்டகாலம் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் ஆபத்து : ஆய்வில் வெளியான தகவல்!

  • June 29, 2024
கருத்து & பகுப்பாய்வு

2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே ஒரே பாலின உறவுகளை ஏற்றுக்கொண்ட எகிப்தியர்கள்!

  • June 27, 2024
கருத்து & பகுப்பாய்வு

கம்பளி யானை அழிவு பற்றி புதிய கோட்பாட்டை முன்வைக்கும் ஆய்வாளர்கள்!

  • June 27, 2024
கருத்து & பகுப்பாய்வு

உலகின் மிகச் சிறந்த சுற்றுலா தலங்களின் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்த அமெரிக்க கட்டடம்

  • June 27, 2024
கருத்து & பகுப்பாய்வு

ஒட்டகச்சிவிங்கிகளின் கழுத்து ஏன் நீளமாக இருக்கிறது : புதிய கோட்பாட்டை முன்வைத்த விஞ்ஞானிகள்!

  • June 25, 2024

You cannot copy content of this page

Skip to content