வாழ்வியல்

அட்சய திருதியை அன்று மறந்தும் கூட இந்த விடயங்களை செய்யாதீர்கள்!

  • April 14, 2023
  • 0 Comments

உலகம் முழுதும் வாழும் இந்துக்களால் அட்சய திருதியை கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில் பொன், பொருள் வாங்குவதால் ஐஸ்வர்யம் பிறக்கும் என்பது நம்பிக்கை. அந்த வகையில் இந்த வருடத்திற்கான அட்சய திருதியை வரும் 22 ஆம் திகதி வரவுள்ளது. இந்நந்நாளில் என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன செய்யக் கூடாது என்பதை இந்த பதிவில் பார்க்கலாம். அந்த வகையில் செய்ய வேண்டியவை,  தங்கம் வாங்குதல் அட்சய திருதியை அன்று தங்கம் வாங்குவது ஒரு பாரம்பரியமாகிவிட்டது. இதற்கு முன் இந்த நாளில் […]

You cannot copy content of this page

Skip to content